ثبت نام | ورود
 
 

آقای دکتر کنون ، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد می گويد:
( بسياری از مردم تصور می کنند که قلب دائما کار می کند ولی در حقيقت بعد از هر ضربان انقباضی، استراحت معينی برای قلب وجود دارد. وقتی که بطور متوسط در هر دقيقه 70 بار نبض می زند معنايش اين است که قلب فقط 9 ساعت از 24 ساعت را کار کرده و 15 ساعت بقيه را استراحت می کند مثل قلبتان هميشه قبل از احساس خستگی استراحت کنيد.)

 

ترديدي نيست كه وظيفه اصلي پزشك، تشخيص و نتيجتا درمان بيماري‌هاست. تشخيص و درمان هر دو مهم هستند چرا كه درمان صحيح تنها بعد از تشخيص صحيح امكان‌پذير است. ترقيات روزافزون علم پزشكي و توسعه شگرف تكنولوژي به پيدايش راه‌حل‌هاي جديد تشخيصي و درماني منجر شده است كه يكي از آنها دانش نوپاي پزشكي هسته‌اي است، دانشي كه هم در عرصه تشخيص و هم درمان تحولاتي بپا نموده است. امروزه با بهره‌گيري از ردياب‌هاي راديواكتيو، بسياري از بيماري‌ها را مي‌توان با دقتي بالا و سهولت زياد (حداكثر به‌ وسيله يك تزريق ساده داخل وريدي) در ابتدايي‌ترين مراحل كشف كرد. تشخيص سريع آنفاركتوس‌هاي مغزي يا قلبي، آمبولي ريوي و عفونت استخوان كه از اورژانس‌هاي پزشكي بشمار مي‌روند از جمله اين موارد مي‌باشند.

 با كمك راديوايزوتوپ‌ها مي‌توان محل خونريزي‌هاي حاد داخلي را با دقت ٥/٠ ميلي‌ليتر در دقيقه شناسايي كرد. سطح خوني بعضي مواد يا دارو‌ها را با دقت در حد پيكوگرم تعيين نمود و يا در بعضي بيماران داراي مشكلات قلبي و آزمايش‌هاي به ظاهر طبيعي ميزان احتمال وقوع آنفاركتوس قلب و حتي محل آن را پيش‌بيني كرده وامكان درمان بموقع آنان را فراهم آورد. در حال حاضر يكي از روش‌هاي سودمند تصويربرداري در پزشكي را تكنيك‌هاي پزشكي هسته‌اي تشكيل مي‌دهند. در اين گونه آزمايش‌ها ابتدا مقدار اندكي از يك ماده راديواكتيو بي‌خطر (داراي حداقل انرژي و نيمه عمر كوتاه) براي بيمار تجويز شده و سپس طرح عضو يا سيستم خاصي از بدن تهيه مي‌شود. طرح يا تصوير بدست آمده علاوه بر نمايش آناتومي، بيشتر ناظر بر عملكرد و فيزيولوژي عضو مربوطه است كه با كمك تجهيزات پيشرفته، درصد عملكرد را نيز مي‌شود محاسبه كرد. همچنين با استفاده از تكنيك توموگرافي (SPECT)، عضو مربوطه را در زوايا و در سطوح مختلف فضايي بدقت مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد.


در حال حاضر، يكي از هزاران مركز پزشكي هسته‌اي فعال جهان، مركز پزشكي هسته‌اي پرتو است. اين مركز رسما كار خود را از سال ١٣٧٨در شمال تهران آغاز كرد. ولي اولين گام‌ها براي راه‌اندازي آن از 20 ماه قبل از آن تاريخ برداشته شد. چرا كه مؤسسين آن دقت و سخت‌گيري زيادي در انتخاب محل و طراحي ساختمان و انتخاب نوع تجهيزات تصويربرداري داشتند. گروه‌هاي كارشناسي مختلف در خلال مراحل مختلف آماده‌سازي ساختمان از محل بازديد به عمل آوردند و نظرات تخصصي آنها تا حد امكان مورد توجه قرار گرفت. همينطور درخصوص نوع دستگاه تصويرساز، نوع دستگاه آزمون ورزش (جهت اسكن قلب) و ساير تجهيزات وابسته بارها با شركت ‌هاي مختلف مذاكراتي انجام شده و نهايت دقت بخرج داده شد.