ثبت نام | ورود
 
 

مركز پزشكي هسته‌اي پرتو از ابتدا بطور فوق تخصصي بمنظور انجام تصوير‌برداري از قلب تاسيس شد و اين مسئله در انتخاب نوع امكانات و تجهيزات تصوير‌برداري و حتي در طراحي آرم آن مورد توجه قرار گرفت. مؤسسين مركز پرتو بر اين اعتقاد بوده و هستند كه در زمينة تصوير‌برداري هسته‌اي قلب لازم است در ايران فعاليت‌هاي علمي و تجربيات گسترده‌تري صورت بگيرد و براي آنكه دانش پزشكي هسته‌اي جايگاه واقعي خود را در كارديولوژي و تشخيص بيماري‌هاي قلبي بازيابد تصوير‌برداري هسته‌اي قلب بايد از نظر علمي و تخصصي در سطح بالايي به اجرا در آيد. مضافا آنكه با ارائه نتايج صحيح و معتبر، مي‌توان گام بلندي نيز در جهت ارتقاء‌ سطح سلامت و بهداشت جامعه برداشت و اين، مهم‌ترين هدف ما را تشكيل مي‌دهد چرا كه هنوز بيماري‌هاي قلبي بالاترين آمار مرگ و مير در جامعه را دارند.نظر به اينكه پيشگيري مهم‌تر از درمان است لذا جهت‌گيري اصلي مركز پزشكي هسته‌اي پرتو نيز انجام اسكن پرفيوژن ميوكارد (اسكن تاليوم قلب)است. بدينوسيله با آشكارسازي نقاط ضعف عضله قلب از نظر جريان خون، مناطق مستعد آنفاركتوس، بموقع شناسايي شده و بيماران جهت درمان‌هاي بعدي به پزشك مربوطه ارجاع مي‌شوند.
كلية كاركنان مركز پزشكي هسته‌اي پرتو، بخصوص منشي‌ها و خدمتكاران، هر يك با علاقه و انگيزة زياد بعنوان يك سياست كلي تعيين شده (كه همواره در جلسات دوره‌اي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد) تلاش دارند بهترين برخوردها را با بيماران بعمل آورند. در اينجا ضمن رعايت حداكثر ادب و تواضع در برخورد با بيماران و همراهان آنها، از بدو ورود بيمار، به مسئلة‌ آموزش و آگاه‌سازي آنان از طريق كتاب‌ها يا جزوات راهنما توجه مي‌شود. به سؤالات آنان با حوصله پاسخ داده مي‌شود (چرا كه بسياري از بيماران از طبقة تحصيلكردة جامعه هستند) و نيز ساير مسائل رفاهي بيماران تا حد امكان فراهم مي‌گردد . شعار كلي ما براي جلب رضايت بيماران، شعار بسيار ساده‌اي است: “هميشه خودتان را بجاي بيمار بگذاريد!” و يا اين جمله معروف آقاي دكتر روزنفيلد “بهترين بيمار آگاه‌ترين بيماران است.“ جملة آخر با اينكه كار ما را قدري مشكل‌تر مي‌كند ولي در عوض سبب مي‌شود تا كار خود را بهتر انجام دهيم و از كار خود بيشتر ارضاء شويم.
مسئولين مركز پزشكي هسته‌اي پرتو بر اين باورند كه در جهان پيشرفتة كنوني با بكارگيري روش‌هاي سنتي و يا حتي معمولي نمي‌توان موفقيت قابل توجهي كسب كرد و اينكه در امر تبليغات مهم‌ترين مسئله، كيفيت خود كالا يا خدمات ارائه شده است و نه صرف آگهي و تبليغ. وقتي تلاش كنيم از جهات مختلف در سطحي بالا و متمايز فعاليت كنيم و نوآوري‌هاي مختلف داشته باشيم خودبخود در نزد اشخاص صاحب‌نظر و مشكل‌پسند نيز شناخته خواهيم شد و شايد بتوانيم رضايت و اعتماد آنها را جلب كنيم. در حال حاضر اكثر سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي بيمه با اين مركز همكاري دارند از ميان آنها كه شمارشان به حدود سازمان مي‌رسد مي‌توان به بيمه ايران، بيمه آسيا و بيمة s.o.s اشاره نمود.اين مؤسسه بطور پيوسته با بسياري از مراكز پزشكي هسته‌اي معتبر جهان در ارتباط است و تلاش دارد همواره آخرين دستاوردهاي علمي در خصوص Nuclear Cardiology را كه در قالب مجلات و كتاب‌هاي مختلف منتشر مي‌شوند مورد استفاده قرار دهد. مؤسسين (دكتر صادقي و دكتر انصاري) هر دو علاقمند هستند كه با كلية كارديولوژيست‌ها بخصوص كارديولوژيست‌هاي محترم داخلي كه بيماران خود را به اين مركز ارجاع مي‌دهند در ارتباط باشند و از نظرات و پيشنهادهاي آنان استقبال مي‌كنند. آنان مي‌دانند كه كارديولوژيست‌ها در خط اول برخورد با بيماران هستند و اينكه صحت و اعتبار پاسخ يك اسكن پرفيوژن ميوكارد (كه معمولاً با كارديوآنژيوگرافي محك‌زده مي‌شود) چقدر مي‌تواند در امر رابطة بين پزشك و بيمار، تعيين كننده باشد. به همين دليل اين مركز بسيار مايل و بلكه محتاج است كه بطور ثابت و مستمر در جريان نظرات و انتقادهاي همكاران محترم قرار گرفته و متوجه كاستي‌هاي كار خود باشد.


\

تكنولوژيست‌هاي آموزش ديدة اين مركز گاه چندين بارتصاوير اولية بيماران را قبل از پردازش نهايي ارزيابي مي‌كنند و در موارد مشكوك با متخصصين پزشكي هسته‌اي مركز مشورت كرده و مجدداً تحت‌نظر آنها پردازش نهايي را تكرار مي‌كنند. به هر حال مهم‌ترين عاملي كه در اين زمينه به ما مي‌تواند كمك كند آشنا شدن با نظرات پزشكان محترم ارجاع دهندة بيمار و همكاري آنها در خصوص پر كردن پرسشنامه‌هاي ارسالي اين مركز مي‌باشد. ما دست همة همكاران كارديولوژيست را جهت همكاري‌هاي علمي – پژوهشي مي‌فشاريم و ضمن آرزوي سلامتي و بهبودي براي همة بيماران قلبي و آرزوي موفقيت براي همكاران اميدواريم بتوانيم بيش از پيش رضايت خاطر همكاران و بيماران گرامي را جلب نمائيم.