ثبت نام | ورود
 
 
ازاينکه از سايت مابازديد مي کنيد ازشما تشکر مي کنيم مسائل خصوصي شما براي ما حائز اهميت است ما براي حفاظت کامل وبهتري از محدوده خصوصي شما اين اعلاميه را تهيه کرده ايم . که درآن سياست هاي کلي اين سايت را دررابطه با مشخصات دريافتي شما بيان مي کنيم .

اطلاعات شخصي شما
درقسمت هاي مختلف سايت ( partownmc.com ) مي توانيد مشترک مقالات و گزارشهاي ماباشيد ، جهت شناسايي شما اطلاعات شخصي هويت شما که ممکن است در اين صفحات جمع آوري شود شامل موارد زيرميباشد‌ : نام ، نام خانوادگي ، شماره تلفن تماس ، شماره فاکس ، آدرس پست الکترونيکي.


اطلاعات شخصي افراد ديگر
اطلاعاتي که ممکن است در مورد ديگر اشخاص دراين صفحات جمع آوري شوند شامل : نام ونام خانوادگي ، آدرس ، تلفن و آدرس پست الکترونيکي مي باشد.

اطلاعات جمع اوري شده توسط سرور
در بعضي از قسمت هاي خاص در سايت ما( partownmc.com  ) تنها اشخاصي که اطلاعات مربوط به هويت شخصي خودشان را براي ما تهيه کرده اند ، مي توانند در فعاليتهاو برنامه هاي ارائه شده ما شرکت نمايند سرور ما ( partownmc.com ) بصورت اتوماتيک اطلاعاتي را که مربوط به هويت شخصي شما نيست در هنگام بازديد شما از صفحات وب ما جمع آوري مي نمايد اين اطلاعات شامل نوع مرورگرشما، نوع سيستم عامل ، نام دومين شما، IP شما ، کشوري که ازآنجا به ما متصل شده ايد و صفحاتي را که بازيد نموده ايد مي باشد.

نحوه استفاده از اطلاعات شخصي شما:
ممکن است ما از اطلاعات شخصي شما استفاده کنيم تا به نيازهاي شما درزمينه هاي مختلف پاسخ دهيم .
گاهي ازاين اطلاعات براي برقراري ارتباط با شما استفاده مي کنيم ، براي مثال  زماني که تغييراتي در تعهدات مورد توافقمان مي دهيم شما را خبردارمي کنيم ، يا فرم درخواست مقالات و گزارشات را پرمي کنيد.

از اطلاعاتي که درباره افراد ديگر به ما مي دهيد براي معرفي, برنامه ها و خدمات خودمان به آنها استفاده مي شود.

اگر شما براي يکي از مديران ما مطلب يا نامه اي ارسال نمائيد ممکن است ما نام آن و اطلاعات درون آن را منتشر نمائيم .

تمام اطلاعاتي که ما از هويت شخصي شما داريم کاملا محرمانه است ولي ممکن است مجبور شويم در پاسخ به بعضي از مسائل قانوني افشا کنيم . براي مثال جهت پاسخگويي به حکم دادگاه يا فرستادن احضاريه ، در مواردي که اجراي قانون ايجاب مي کند ممکن است اين اطلاعات فاش شود.
تمام پيمانکاران سايت ( partownmc.com ) که به اين اطلاعات دسترسي دارند، ملزم به حفظ و نگهداري اين اطلاعات مي باشند و نبايد از اين اطلاعات براي هدفي غير از خدماتي که براي سايت ( partownmc.com ) انجام مي دهند استفاده کنند.

ما تمام اقدامات پيشگيرانه لازم را جهت حفاظت در مقابل افشاگريهاي غيرمجاز و غير قانوني را انجام مي دهيم ولي نمي توانيم به شما اطمينان بدهيم که تمام اطلاعات مربوط به هويت شخصي شما ، که جمع آوري کرده ايم ، هرگز از راههاي متناقض ومغايربا اين اعلاميه فاش نشود.

ممکن است بخش هاي خاصي از سايت ( partownmc.com ) اطلاعات هويت شخصي شما را براي شرکتهاي ديگري که تحت پوشش اين اعلاميه خصوصي نيستند افشاکنند( براي مثال بازاريابها - مجله ها - خرده فروشان و......) که قصد بازاريابي براي محصولات و خدماتشان دارند درآن صورت اين امکان را نيز به شما مي دهد تا هرموقع که خواستيد مانع از استفاده آنها از اين اطلاعات شويد.

درنهايت بخش هاي مختلف سايت ( partownmc.com ) اطلاعات مربوط به هويت شخصي شما را براي مواردي غير از آنچه که عنوان شد استفاده نمي کنند و انتقال نيز نمي دهند، مگر اينکه امکان متوقف کردن آنرا به شما بدهند.


جمع آوري اطلاعات توسط سايتهاي ديگر و پشتيباني ها:
بعضي از بخشهاي سايت ( partownmc.com ) به ديگر سايت ها لينک شده است که راه وروش کسب اطلاعات آنها متفاوت است بازديد کننده ها مي بايست درخصوص سياست خصوصي آنها تحقيقات لازم را خود انجام دهند . ماهيچگونه کنترلي براطلاعاتي که آنها ارائه مي نمايند و يا کسب مي کنند نداريم .


تعهدات ما در مورد امنيت :
ما روش هاي فيزيکي - الکترونيکي و مديريتي مناسبي را جهت محافظت از اطلاعات و جلوگيري ازدسترسي هاي غير قانوني و محفوظ نگه داشتن داده ها و استفاده صحيح از اطلاعاتي که آن لاين جمع آوري کرده ايم ، اجرا مي کنيم .