ثبت نام | ورود
 
 
به سايت partownmc.com خوش آمديد استفاده از اين سايت تحت شرايط زيرمي باشد.


١ - اطلاعات - اخبار - مقالات وديگر مطالب سايت فقط براي استفاده شخصي و غير تجاري مي باشد شما نبايد از اين مطالب براي فروش ويا توليد مطالب ديگر و يا از آنها براي ايجاد ترافيک در سايت خودتان استفاده نمائيد. اگر شما مايل هستيد که ازاين اطلاعات و اخبار جهت مصارف تجاري استفاده کنيد بايد قراردادي را با سايت partownmc.com تنظيم نمائيد شما مي توانيد براي اين کار با آدرس info@partownmc.com تماس بگيريد.

٢ - ممکن است ما به هر دليلي که صلاح بدانيم وبدون اطلاع قبلي در هر لحظه خدمات خود را محدود، تغيير ويا گسترش دهيم و يا شرايط خدمات را نيز تغيير دهيم .

٣ - اين سايت هيچ گونه مسئوليتي را دررابطه با صحت، محتوا ، کامل بودن ، اعتبار و قانوني بودن سايتهاي که از طريق اين سايت به هر نحوي به آنها متصل مي گرديد را ندارد.

٤ - صحت مقالات منتشره دراين سايت با نويسنده آن بوده و جهت ارتباط مستقيم با نويسنده در زير تمام مقالات حداقل آدرس پست الکترونيکي ايشان درج مي گردد.

٥- شما آگاه هستيد که هر گونه خسارت و ضرر احتمالي وارده به کامپيوتر شما از طريق ويروس و غيره که ناشي از استفاده ازفايل ها و يا Download آنها باشد، مستقيما برعهده خودتان مي باشد.

٦ - اين سايت فقط ضمانت ومسئوليت قراردادهاي منعقده کتبي بين مشتريان خود را به رسميت مي شناسد که اين ضمانت و مسئوليت ها براساس قوانين بين المللي مي باشد.

٧ - جهت اطلاع از Privacy Policy  سايت لطفا اينجا را کليک نمائيد.